PROMOCJA:

50 % na START

Dla nowych firm oraz zmieniających swoje obecne biuro księgowe proponujemy RABAT 50% za pierwszy miesiąc usługi.

 

AfterTax.pl Biuro Rachunkowe

AfterTax.pl Biuro Rachunkowe

 1. Chcę rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie wiem, jakie czekają na mnie formalności.
 2. Czy powierzenie AfterTax.pl  prowadzenia księgowości oraz kadr-płac rzeczywiście wpłynie na obniżenie kosztów Mojej Firmy ?
 3. Jak przebiega wzajemny kontakt pomiędzy Moją Firmą a Biurem Rachunkowym
  AfterTax.pl ? W jaki sposób przekazuję dokumenty do księgowości ?
 4. Gdzie będą przechowywane dokumenty księgowe Mojej Firmy ?
 5. W jakim terminie otrzymam informację o ewentualnych nieprawidłowościach
  i wadliwości w dostarczonych dokumentach ?
 6. Kto będzie podpisywał deklaracje podatkowe dotyczące mojej działalności gospodarczej ?
 7. W jaki sposób będą płacone zobowiązania podatkowe i ZUS ?
 8. W jaki sposób będą regulowane płatności za zobowiązania wobec moich dostawców ?
 9. Czy otrzymam informacje o zmianach przepisów podatkowych i rachunkowych mających wpływ na moją działalność gospodarczą ?
 10. Gdzie będą przeprowadzane badanie sprawozdania finansowego i ewentualne kontrole skarbowe ?
 11. Kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy ?
 12. W jaki sposób i kiedy będę sporządzane zestawienia finansowe potrzebne do zarządzania Moją Firmą ?
 13. W jaki sposób chroniona jest poufność danych Mojej Firmy ?

Chcę rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie wiem, jakie czekają na mnie formalności.

Wybierając współpracę z Biurem Rachunkowym AfterTax.pl doradzimy Państwu wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności i opodatkowania oraz przygotujemy wszystkie wymagane do rejestracji dokumenty.

Czy powierzenie AfterTax.pl prowadzenia księgowości oraz kadr-płac rzeczywiście wpłynie na obniżenie kosztów Mojej Firmy ?

Decydując się na przekazania prowadzenia obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej zewnętrznej firmie należy uwzględnić własne konieczne do poniesienia koszty utrzymania działu księgowego, biorąc pod uwagę m.in.:

- wynagrodzenia brutto, premie, nadgodziny, dodatki dla pracowników oraz ZUS pracodawcy;
- wynagrodzenie za okres urlopów pracowników księgowości – do 26 dni w roku;
- płatne przez pracodawcę dni nieobecności z powodu choroby - do 33 dni w roku;
- wpłaty na ZFŚS lub świadczenia urlopowe;

- szkolenia pracowników księgowości, prenumeraty serwisów dotyczących podatków i rachunkowości;
- wyposażenie stanowiska pracy działu finansowo-księgowego, - sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie finansowo-księgowe, oprogramowanie biurowe, koszty obsługi informatycznej;

- materiały biurowe i komputerowe – tonery, papier do drukarek, ksero, segregatory itp.;
- czynsz i koszty dodatkowe zajmowanych pomieszczeń.

Poza tym występuje również ryzyko wynikające z ewentualnych błędów własnych pracowników, czego konsekwencją mogą być odsetki od zaległości podatkowych, ewentualne sankcje i kary nakładane na firmę.

Jak przebiega wzajemny kontakt pomiędzy Moją Firmą a Biurem Rachunkowym AfterTax.pl ? W jaki sposób przekazuję dokumenty do księgowości ?

Cenimy czas naszych Klientów. Kontaktować się można z nami na bieżąco telefoniczne oraz przez E-mail. AfterTax.pl może zapewnić także odbiór dokumentów i spotkania bezpośrednio w siedzibie Klienta lub innym uzgodnionym miejscu na terenie miasta Wrocławia i okolic. Dokumenty można także przekazać za pomocą kuriera lub pocztą.

Dokumenty generowane elektronicznie (wyciągi bankowe, w określonych przepisami przypadkach faktury sprzedaży i zakupu) można przesłać pocztą E-Mail lub zapisać pliki na udostępnionym serwerze.

Gdzie będą przechowywane dokumenty księgowe Mojej Firmy ?

Dokumenty dotyczące bieżącego roku obrotowego są przechowywane w Biurze Rachunkowym AfterTax.pl, a następnie po zamknięciu okresu zostają przekazywane Klientowi na podstawie stosownych protokołów odbioru.

Istnieje także możliwość archiwizacji dokumentów księgowych w biurze AfterTax.pl przez wymagany przepisami podatkowymi okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumentacja dotyczy.

W jakim terminie otrzymam informację o ewentualnych nieprawidłowościach i wadliwości w dostarczonych dokumentach ?

Biuro Rachunkowe AfterTax.pl dokonuje każdorazowo analizy odbieranych dokumentów pod względem formalnym oraz informuje o ewentualnych brakach lub wadliwości natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru dokumentów.

Kto będzie podpisywał deklaracje podatkowe dotyczące mojej działalności gospodarczej ?

W zależności od podpisanej umowy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa deklaracje podatkowe podpisywane są przez księgowych prowadzących daną firmę. Stanowi to gwarancję rzetelnego sporządzenia tych deklaracji i ponoszenia odpowiedzialności za wykonaną usługę. Deklaracje mogą być również tylko przygotowane do zatwierdzenia i złożenia (wysłania) przez Klienta, a przekazane w formie wydruków lub pocztą E-Mail.

W jaki sposób będą płacone zobowiązania podatkowe i ZUS ?

Biuro Rachunkowe AfterTax.pl przygotowuje przelewy dotyczące zobowiązań podatkowych i ZUS i na tej podstawie Klient dokonuje zapłaty ze swojego rachunku bankowego.

W jaki sposób będą regulowane płatności za zobowiązania wobec moich dostawców ?

Jeżeli dokumenty przekazywane są na bieżąco (np. tygodniowo), AfterTax.pl może na zlecenie Klienta przygotować i przekazać przelewy po zaksięgowaniu faktur.

Jeżeli faktury dostarczane są do biura tylko raz w miesiącu i nie jest możliwa terminowa obsługa zobowiązań, Klient samodzielnie realizuje płatności.

Czy otrzymam informacje o zmianach przepisów podatkowych i rachunkowych mających wpływ na moją działalność gospodarczą ?

AfterTax.pl na bieżąco informuje w formie biuletynu lub indywidualnie adresowanej wiadomości o istotnych zmianach w przepisach dotyczących rachunkowości, podatków i spraw kadrowo-płacowych, mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej Klienta.

Gdzie będą przeprowadzane badanie sprawozdania finansowego i ewentualne kontrole skarbowe ?

Ewentualne badania bilansu, kontrola skarbowa i inne kompleksowe kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie AfterTax.pl, jeżeli Klient przechowuje dokumenty w Biurze Rachunkowym.

Kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy ?

Za wszelkie błędy wynikające ze nieprawidłowo wykonanej usługi odpowiedzialność ponosi AfterTax.pl. Z tego tytułu Biuro Rachunkowe jest objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

W jaki sposób i kiedy będę sporządzane zestawienia finansowe potrzebne do zarządzania Moją Firmą ?

Księgi rachunkowe Klientów są prowadzone w systemie finansowo-księgowym umożliwiającym sporządzanie zestawień w wielu układach, mogących dostarczyć niezbędnych informacji zarządczych, jak też sprawozdania finansowe wymagane do analiz wniosków kredytowych lub monitoringu bieżącego finansowania przez banki. Zestawienia Klient otrzymuje w formie elektronicznej lub papierowej w ustalonych terminach, co nie oznacza, iż w przypadku pilnych danych i analiz ad hoc jest możliwość otrzymania zestawień na bieżąco.

W jaki sposób chroniona jest poufność danych Mojej Firmy ?

Biuro Rachunkowe AfterTax.pl jak też wszyscy współpracownicy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedzieli się w związku z wykonywanym zleceniem. Obowiązek poufności trwa nadal także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

Powrót do listy pytań.

 

Strona główna

UA-37335211-1