PROMOCJA:

50 % na START

Dla nowych firm oraz zmieniających swoje obecne biuro księgowe proponujemy RABAT 50% za pierwszy miesiąc usługi.

 

AfterTax.pl Biuro Rachunkowe

Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

Ryczałt

 

Księgi rachunkoweAfterTax.pl Biuro Rachunkowe

Zakres podstawowych usług:

- opracowanie polityki (zasad) rachunkowości i planu kont

- ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach handlowych

- sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)

- prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych

- sporządzanie sprawozdań finansowych według krajowych standardów rachunkowości

- sporządzanie pakietów do konsolidacji grup kapitałowych według standardów międzynarodowych (MSR lub lokalne standardy danego kraju)

- sporządzanie sprawozdań w zakresie danych finansowych dla GUS i NBP

- sporządzanie deklaracji Intrastat

- przygotowanie wewnętrznych raportów i informacji zgodnie z wymogami Klienta

 

Księgi rachunkowe mogą być prowadzone za pomocą oprogramowania Biura Rachunkowego jak też zdalnie w systemie finansowym na serwerze Klienta.

 

Podatkowe księgi przychodów i rozchodówAfterTax.pl Biuro Rachunkowe

Zakres podstawowych usług:

 - ewidencjonowanie operacji gospodarczych w PKPiR i rejestrach VAT

- sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)

- prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych

- rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów

- prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym dla przedsiębiorców

- sporządzanie sprawozdań w zakresie danych finansowych dla GUS i NBP

- sporządzanie deklaracji Intrastat

- przygotowanie wewnętrznych raportów i informacji zgodnie z wymogami Klienta

 

RyczałtAfterTax.pl Biuro Rachunkowe

Zakres podstawowych usług:

- prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałtu) i rejestrów VAT

- prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych

- sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)

- prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym dla przedsiębiorców

 

Strona główna

UA-37335211-1