PROMOCJA:

50 % na START

Dla nowych firm oraz zmieniających swoje obecne biuro księgowe proponujemy RABAT 50% za pierwszy miesiąc usługi.

 

AfterTax.pl Biuro Rachunkowe

AfterTax.pl Biuro RachunkowePracownicy są często najważniejszym „majątkiem” przedsiębiorstwa i decydują o jego sukcesie. Równocześnie z zatrudnieniem pracownika związany jest pracochłonny obowiązek gromadzenia i bieżącego aktualizowania dokumentacji, jak też indywidualnych rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych. 

AfterTax.pl oferuje Państwu kompleksowe prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, zawierające:

- prowadzenie akt osobowych pracownika

- sporządzanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy

- prowadzenie spraw związanych z „kalendarzem pracowniczym”: urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenie i zasiłki chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze, terminy badań lekarskich i BHP

- obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

- sporządzenie listy płac pracowników oraz z umów cywilnoprawnych

- rozliczenia PIT pracowników, zleceniobiorców i płatnika oraz ZUS z przekazem elektronicznym


Strona główna

UA-37335211-1